RSS

şeirlər Etiket Arxivləri:

Yazı 13. Əks-səda: Şeirlər

Dünən gecə bəyənmədiyim gecələrdən oldu, amma sərt yatağım, gecə istisi və ya ağcaqanad vızıltısını deyil, yuxusuzluğumda mənə dost olmuş Pablo Neruda`nı xatırlayacam. Axı optimistəm…

Pablo Neruda ABŞ Konqressinin kitabxanası üçün öz kitabını imzalayır. 1966

Pablo Neruda ABŞ Konqressinin kitabxanası üçün öz kitabını imzalayır. 1966

Read the rest of this entry »

 

Etiketlər: , , ,

Yazı 8. Əks-səda: Ədəbiyyat

Bu, müstəqil  bir yazı deyil. Bu gün bununyayımlanmasını da heç nə şərtləndirməmişdir… Yalan dedim. Dünən ədəbiyyatdan çox danışdıq. Əslində, az danışdıq. Amma vaxtilə, başqa zamanda və başqa məkanda bir neçə yazmışdım ədəbiyyat haqqında (10000 saat sərf etdiyim yeganə məşğuliyyətimdir yəgin), odur ki, onlardan bəzilərini açıqlayım da 😉

ALOİZİYUS BERTRAN VƏ NƏSRLƏ YAZILMIŞ ŞEIİR JANRININ YARANIŞI

2004-cü ilin may ayında yaxın yoldaşlarımdan birinin əlində kiçik formatlı bir kitab gördüm. Bəlkə yadınızda olar, sovet vaxtı çıxan “Ədəbi abidələr” (“Литературные памятники”) silsiləsindən – onlar ən müxtəlif dövrlərin ən müxtəlif müəlliflərinin ən müxtəlif janrlarında kitablar dərc edirdilər, elə kitabların özləri də müxtəlif formatlı idi – superörtüklü foliantlardan pencəyin iç cibinə yerləşən kitabçalaradək. Kitablara olan həvəsim onun müəllifi və adı ilə maraqlanmağımı şərtləndirdi. O da xahişimi, sağ olsun, yerə vurmayıb kitabı uzatdı, adını yuxarıda çəkdiyim seriya üçün xas olan qara üzlüklü cildi əlimə aldım. Kitabın müəllifi Aloiziyus Bertran (Aloysius  Bertrand), əsərinin adı “Zülmətli Qaspar” (“Gaspard de la nuit”) idi.

Aloiziyus Bertran. Zülmətli Qaspar

Aloiziyus Bertran. Zülmətli Qaspar

Read the rest of this entry »

 

Etiketlər: , , , , ,