RSS

Müəllifin arxivləri: travnik

Yazı 27. Äks-säda: Dillär

Esperantonu niyä sevdim?

Mäni az-maz tanıyanlar bilir ki, mänim “Espernato” adlı bir hobbim var. Äslindä “var” bir az gürultulu säslänir – 20 il öncä qrammatikası vä baza lüğäti haqqında bir därsliyi bekarçılıqdan başdan-başa oxumuşdum, amma obyektiv säbäblärdän danışıq praktikam heç yoxdur, yazım da çox azdır, arada näsä oxuya biliräm, amma zamanla çox sadäläşir dilim – lap “1984 “däki “Newspeak” kimi. İmkan olsaydı, biliklärimi bir yeniläyärdim.

Esperantonun qrammatikası äslindä çox sadädir – dilimizä bänzäyän bir cähäti dä dildä çox böyük rolu sözdüzäldici şäkilçilärin rol oynamasıdır. Amma bunlardan başqa häm 4 baza şäkilçiisi var: “-o”, “-a”, “-i” vä “-e” (isim, sifär, feil vä zärf üçün). Bax mäni än çox qeyri-adi gälän vä dili sevdirän sonuncu olmuşdur – zärf. Täässüflär olsun ki, dilimizdä äksär hallarda zärfi ifadä etmäk üçün müräkkäb konstruksiyalar qurmağa möhtac olduğumuzdan şüuraltı ondan qaçırıq. Amma dildä “isim vä feil” forma rolunu oynayırsa, “sifät vä zärf” mäzmun rolunu oynayır – ona görä Mark Rotkonun räsmlärini belä çox seviräm, räsm birinci növbädä säni valeh rängin ifadäsidir, realistik formalar yox. (Düzdür, burda Sidni Pollakla müqayisä daha effektli görünäbilärdi)

Bilmiräm dil insanların häyatına hälledici täsir edir, ya häyat dilä (yägin ki, bu täsir ikitäräflidir) amma zärfi işlätmämäyimiz düşüncä vä häyatımıza çox täsir göstärir – äksär hallarda biz siyasi-ictimai mäsälälär haqqında danışarkän “kim?” (isim vä sifäti bura aid ediräm) vä “nä edir?” (feil) suallarına cavab axtarırıq vä cavab veririk, än ähämiyyätli olan – “necä edilir?” sualı sanki känarda qalır.

Här zaman insanların öz hädäf vä mäqsädlärinä hansı yollarla getdiyinä baxın – mäqsad vasitäyä haqq qazandırmır.

 
Bir şərh yazın

Müəllif Açıq İyul 8, 2020 in Kateqoriyasız

 

Запись 26. Отражение: 365

Вторая половина 2017 года прошла не очень приятно для меня. Хотя вначале все выглядело довольно забавно и весело, с приходом поздней осени и зимы стало неприятней.

Возможно и потому, что перестал бегать. Не знаю, было ли это следствием, или причиной, но последний забег совершил еще 9 ноября – на День флага. 52 дня без бега…

Новый, 2018 год – хорошая возможность перезагрузить все и поставить новые цели.

Read the rest of this entry »

 
1 Şərh

Müəllif Açıq Yanvar 3, 2018 in Андеграунд

 

Yazı 25. Əks-səda: Təhsil

To whom it may concern

Ən yaxın dostlar bilir ki, xaricdə oxumamağımı hər zaman ciddi qüsurum hesab etmişəm. Amma ən müxtəlif bəhanələrlə çox istədiyim arzum istiqamətində bir addım da olsa belə atmamışam. Əvvəl demişəm ki, qoy ingilis dilimi təkmilləşdirim, qoy bir iş tapım, sonra karyera qurum, sonra ailə qurum, sonra övladım olsun, ev alım, maşın alım, biraz ehtiyat pul toplayım… bir də ayılırsan ki, artıq 35 yaşın da (əksər scholarship’lər məhz bu yaşacan verilir)  olub, keçib, sən də nə bilim, eyni gölməçədə çapalayırsan, halbuki bir neçə il öncə hələ okeanları fəth eləməyə iddialıydın. Artıq orta yaş böhranının filmlərdə gördüyün, kitablarda oxuduğun bir nəsnə olmadığı başa düşürsən və bu hiss səni boğmağa başlayır.

Hər il də düşünürəm ki, OK, bir az da hazırlaşım, gələn il mütləq. Qaçış haqqında bloq-postumda yazmışdım – hazırlaşsan ömrü boyu hazırlaşsan olar – ən çətini birinci addımdır. O addımı atmaq gərəkir.

Birinci (artıq etiraf edə bilərəm ki, uğursuz) addımım haqqında qısa yazmaq istəyirəm.

Read the rest of this entry »

 

Etiketlər: , , , , , , ,

Yazı 24. Əks-səda: Yeni bir mən

Есть такой старый анекдот: Велосипедист — это настоящее бедствие для экономики. Он не покупает автомобиля и не берет под него автокредит. Не покупает бензин. Не пользуется услугами ремонтных мастерских и автомоек. Не страхует “гражданскую ответственность”. Не пользуется платными стоянками. Не страдает ожирением. Да еще и здоров, черт возьми! Здоровые люди не нужны для экономики. Они не покупают лекарства. Они не ходят к частным врачам. Они не увеличивают ВВП страны.

Не смешно. Для бегуна не смешно – потому, что бегун еще круче – он не покупает даже велосипед.

Первая пробежка

Read the rest of this entry »

 
Bir şərh yazın

Müəllif Açıq Avqust 22, 2016 in Марадона

 

Etiketlər: , , , , ,

Yazı 23: Xoş gəldiniz

Bir müddət öncə müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin feodal qayda-qanunları üzrə inkişafı barədə bir yazı yazmışdım. O zaman “üçüncü mərhələdə” olduğumuz qənaətinə gəlmişdim, amma təxminən 3 həftə əvvəl baş vermiş bir hadisə bir anda mənim beynimdə iri hərflərlə bu fikrin yazılmasına səbəb oldu:

DÖRDÜNCÜ MƏRHƏLƏYƏ XOŞ GƏLDİNİZ!

stages-of-grief

Read the rest of this entry »

 

Etiketlər: , ,

Yazı 22. Əks-səda: Dövlət

Qısa yazacam.
Əvvəl bir neçə foto ilə bölüşmək istərdim.

18

I Ferdinand

I Ferdinand

Birinci Bolqarıstan çarı almanəslli Saksen-Koburq-Qota sülaləsindən I Ferdinand.

 

Read the rest of this entry »

 

Etiketlər: , , , ,

Yazı 21. Əks-səda: Hüquq və tarix

paradnyy-vezd-v-usadbu-bukingemskogo-dvortsa

Hüquqşünas həmkarlarım mənim sevimli fənnimə hər zaman kinayə ilə yanaşıblar: onlar fənnin adında daha əhəmiyyətli olan “dövlət” və “hüquq” sözlərini görməyib “tarixə” yuxarıdan aşağı baxmağa çalşıblar. Bəlkə də bunun kökləri Hüquq fakültəsinin BDU-nun I korpusunda Tarixdən bir mərtəbə aşağı yerləşməsi kompleksinə gedib çıxır.
Amma Elbəy müəllimin tədris elədiyi fənndə daha “dövlət” və “hüquqdan” da vacib 2 söz var idi – “Xarici ölkələrin”. Bəli məhz bu iki söz həlledicidir və bu banal “Qərb qarşısında pərəstişlə” izah oluna bilməz. Səbəbi ondan ibarətdir ki, hüquq qədər tarixi bir ictimai elm yoxdur. Hətta tarix özü belə bu dərəcə varisliyin olmasını, səbəb-nəticə əlaqəsini şərtləndirmir.

Read the rest of this entry »

 
Bir şərh yazın

Müəllif Açıq May 17, 2015 in Kateqoriyasız

 

Yazı 20. Əks-səda: Yuxu

Есть в интернетах одно фото, которое я думаю никого не может оставить безразличным – бухта Наваги, что на острофк Закинф – одном из Ионических островов.

91cc76cd86f51a6b2ff42f94d6d Read the rest of this entry »

 

Etiketlər: , , ,

Yazı 19. Əks-səda: Adsız № 6

karlmarx

Я еще не видел такого человека, чтоб он был против капитализма, но за экономическую модель США; чтоб он был противником демократии, но выступал бы за британский парламентаризм; хаял бы социализм, но восхищался бы Корейской Народной Демократической Республикой; ругал бы ислам, но поддерживал бы Талибан и т.д. в том же духе. Потому, что тот же Марс, про которого нам худо-бедно (скорее именно худо-бедно, чем детально и полностью) расказали на уроках философии, говорил, что вот, есть отдельно базис – основа, и есть надстройка -вторичное. Ну так вот, не может быть, чтоб на гнилом базисе была крепкая надстройка. Да на самом деле и Маркс сплагиатил – Иисус сказал что, мол не стройте дом свой на песке, а то дождь и ветра разрушат его, а стройте его на камне.

Read the rest of this entry »

 

Etiketlər: , ,

Yazı 18. Əks-səda: Dünya iqtisadi böhranı

Lehman Brothers-in son günləri

158 illik tarixə malik investisya bankı necə çökdü

 

2008-ci ilin sentyabrında Lehman Brothers investisiya bankının müflis olması dünya maliyyə böhranının ən kəskin mərhələsinin başlanğıcı oldu. Bankın keçmiş vitse-prezidentlərindən biri Lourens Makdonald jurnalist Patrik Robinson ilə bir yerdə “Sağlam şüurun nəhəng iflası” adlı kitab yazıb. Bu kitabda onlar illər ərzində toplanmış səhvlərin Lehman-ı necə məhv etdiyi barədə danışıblar. Forbes jurnalı bu kitabın fəsillərindən birinin jurnal variantını çap edir. Kitabın özü «Альпина Бизнес Букс» nəşriyyatında dərc olunmuşdur.

"The Economist" jurnalının 27 sentyabr 2008-ci ildə çıxan nömrəsinin üz qabığı

“The Economist” jurnalının 27 sentyabr 2008-ci ildə çıxan nömrəsinin üz qabığı

Read the rest of this entry »

 

Etiketlər: , , , , , ,